Het aanbrengen van de CSM-wanden
30 / 1 / 2024

Na een periode van slopen, zijn we in de laatste weken van vorig jaar begonnen met de werkzaamheden aan de bouwkuip voor The BaanTower. Voor de realisatie van de bouwkuip is er gekozen voor CSM-wanden. CSM staat voor Cutter Soil Mix.

Bij CSM-wanden wordt er met een speciale boorkop een wand gemaakt in de bodem. De speciale boorkop, de ‘cutter’, maakt gaten in de bodem en mengt de aanwezige grond met een speciale injectievloeistof. De injectievloeistof bestaat uit een cementmengsel. De injectievloeistof en de aanwezige grond harden vervolgens uit en vormen ondergronds een versterkte wand.

Het aanbrengen van de CSM-wanden wordt trillingvrij uitgevoerd waardoor er nagenoeg geen trillingen worden veroorzaakt. De buurt ervaart hierdoor veel minder overlast dan bij een traditionele stalen bouwkuip met damwanden, waar juist veel trillingen worden veroorzaakt. Ook ontstaan er geen zettingen die van invloed kunnen zijn op de omliggende gebouwen. De toepassing van CSM-wanden is dus een ideale bouwmethode voor een binnenstedelijk bouwproject als The BaanTower.

Na het plaatsen van de CSM-wanden worden de kelders van de gesloopte panden verwijderd. Daarna starten wij met het aanbrengen van de paalfundering. Hierover later meer.

# / #