Het RMI-geveltableau
5 / 12 / 2023

Om ruimte te maken voor The BaanTower, worden de bestaande panden aan de Baan en de Blekerstraat gesloopt. Het gebouw op Blekerstraat 10 was te herkennen aan het kleurrijke gevelpaneel met melkflessen. Wat is de geschiedenis achter dit paneel, en wat gaan wij er mee doen nu het gebouw gesloopt is?   

De Rotterdamse Melkinrichting (RMI) was een van de grootste melkinrichtingen in Nederland, en was van 1987 tot 1966 actief in de stad. Het gebouw aan de Blekerstraat werd in 1955 opgeleverd en werd in eerste instantie gebruikt als bevoorraadingspunt voor melkboeren. In de jaren 60 werd het gebouw ingericht als modern rekencentrum.

Blekerstraat, ca. 1960 - Jan Roover

Blekerstraat ca. 1960 - Jan Roover

Elektronisch rekencentrum RMI - Collectie Ary Groeneveld, Stadsarchief Rotterdam

Na het vertrek van de RMI is het gebouw jarenlang in gebruik geweest als kantoorpand voor verschillende bedrijven en organisaties. Hoewel het kantoorgebouw al lang niet meer gebruikt werd door de Melkinrichting, herinnerde het gekleurde tableau in de gevel nog wel aan de geschiedenis van dit oer-Rotterdamse bedrijf.

 

Met de frisse kleuren en vormen is het RMI-geveltableau een tastbaar symbool van de wederopbouwperiode. Daarom hebben wij het RMI-tableau voorafgaand aan de sloop zorgvuldig uit de gevel gehaald. Bij de oplevering van The BaanTower wordt het tableau teruggeplaatst in de gevel van het parkeergebouw aan de Blekerstraat en krijgt dit stukje Rotterdamse geschiedenis er een nieuw hoofdstuk bij.

Blekerstraat 10 - Sebastian van Damme
Het geveltableau is zorgvuldig verwijderd voorafgaand aan de sloop
Het geveltableau is opgeslagen en wordt bij oplevering van The BaanTower terug in de gevel geplaatst.
# / #